keyboard_arrow_down Etiket: Emeviler (661-750) pdf indir

Emeviler (661-750)  pdf oku indir

Emeviler (661-750) pdf oku indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

İslam tarihinin ilk hanedan devleti olan Emeviler,Muaviye b. Ebu Süfyan tarafından Dımaşk’ta kurulmuş ve doksan yıl hüküm sürmüştür. Bu dönem, daha çok halifelik kurumunun bir...

Emeviler (661-750)  pdf oku indir

Emeviler (661-750) pdf oku indir

Bu yazı sabitlenmiştir.

İslam tarihinin ilk hanedan devleti olan Emeviler,Muaviye b. Ebu Süfyan tarafından Dımaşk’ta kurulmuş ve doksan yıl hüküm sürmüştür. Bu dönem, daha çok halifelik kurumunun bir...