İslam

20 saat önce İslam

İslama Muhatap Anlayış pdf oku indir

“Bizim ruhçuluğumuzun yeryüzüne perçinli olma karakteri, bizi tabiî olarak fert ve toplum plânında büyük aksiyona davet eder ki, her türlü ucuz soydan çerçöp nüktelerin ötesinde, fi...
2 gün önce İslam

Konulu Tefsir Metodu pdf oku indir

Yaşadığımız asrın insanına anlayacağı bir dil ve üslupla Kur’ân’ın hidâyetini sunmak isteyen son dönem İslâm âlim ve aydınları, eski usûlleri de tetkik etmekle beraber, yeni y...
3 gün önce İslam

Sohbetler (Nasayıh Ve Mevaiz) pdf oku indir

İnsana bahşedilen meziyetlerden birisi de nutuk’dur. Aklın mahsûlü olan düşünce, dili vâsıta edinerek tezahür etmektedir. Dil, bu mümeyyiz vasfı ile insana diğer mahlûkâttan far...
6 gün önce İslam

Kaderin Cilvesi pdf oku indir

Elinizdeki Gençlik Serisi, küçük, büyük herkese İslam ahlakının güzel örneklerini sunmak için hazırlandı. Yüksek ahlak ve faziletine dünyanın hayran kaldığı atalarımız bu hikayel...
2 hafta önce İslam

İlm-i Tasavvuf pdf oku indir

Edebiyat tarihine yönelik kıymetli eserleriyle tanıdığımız Sadettin Nüzhet Ergun, bu kitabında müdekkik bir şeyh olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendisi Sa‘diyye tarîkati şeyhi olan...