Kur’an-ı Kerîm’in Nasih ve Mensûh 1 pdf oku indir

Kur’an-ı Kerîm’in Nasih ve Mensûh 1 pdf oku indir

Nesh meselesi, İslamî literatürde hakkında en fazla söz söylenen, tartışılan ve eser kaleme alınan alanlardan biri olan bu ilim tedricî teşri‘ sürecine sahiptir. Ayrıca İslâm dininin değişim ve gelişime açık olan ahkâm yönünü ele almaktadır. Bu sebeple neredeyse İslâmî ilimlerin çoğunun yakından veya uzaktan bir şekilde ilgisini çekmektedir.
 
İşte bu meseleyle ilgilenen İbn Hazm, bu konuyu irdeleyen bir risâle kaleme almıştır. İbn Hazm’ın eserinin adı en-Nâsih ve’l-Mensûh fî’l-Kur’âni’l-Kerîm’dir. Bu eser bazı kaynaklarda “Kitâbü’n-Nâsih ve’l-Mensûh” ve “en-Nâsih ve’l-Mensûh” şeklinde de geçmektedir.
 
Tercüme ettiğimiz bu eserde müellif neshle ilgili kısa bilgiler verip daha sonra Fâtiha’dan Nâs’a kadar her sûrede bulunan nâsih ve mensûh âyetleri sırayla vermektedir. Nesh konusunda eser telif eden bazı alimler tahsis ve istisnâyı nesh olarak isimlendirmiş ve seyf âyetinin birçok âyeti nesh ettiğini iddia etmişlerdir. Bu durumun neticesi olarak kitaplarında nâsih ve mensûh çatısı altında çok fazla âyet zikretmişlerdir. İbn Hazm’ın da nâsih ve mensûh çatısı altında çok fazla âyeti ele aldığı görülmektedir.
 
Yaptığımız bu tercümeyle ülkemizin nesh konusundaki ilmi çalışmalarına bir nebze de olsa katkıda bulunmayı ümit ediyoruz.
 
 

Kur’an-ı Kerîm’in Nasih ve Mensûh 1 isimli 168 sayfadan oluşan kitap ; İbn Hazm tarafından yazılmış ve KİTABİ YAYINEVİ yayınevinin 21.01.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan 52 Konuda Ticaret Ahlakı pdf oku indir başlıklı makalemizde 52 Konuda Ticaret Ahlakı indir, 52 Konuda Ticaret Ahlakı oku ve 52 Konuda Ticaret Ahlakı pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Kur’an-ı Kerîm’in Nasih ve Mensûh 1 pdf oku indir - Yandex indir